Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας

Αυτή η σελίδα είναι μετάφραση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.» Σε περίπτωση αμφιβολιών ή ασαφειών, η Αγγλική έκδοση υπερισχύει.

Αυτοί είναι οι όροι Παροχής Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων). Τα διάφορα προγράμματα του OTW, όπως το Archive of Our Own – AO3 (Το Αρχείο Μας) και το wiki του Fanlore, έχουν τους δικούς τους όρους παροχής υπηρεσιών. Αν χρησιμοποιείτε αυτά τα προγράμματα, συμβουλευτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών τους.

I. Γενικές Αρχές

1. Τα νομικά: συμπεριλαμβάνουν το που καταθέτετε μήνυση, πότε, και υπό ποια νομοθεσία

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών καθιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και του OTW και καθοδηγούν τη χρήση της Υπηρεσίας (της ιστοσελίδας του OTW) από εσάς.

Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών και η σχέση μεταξύ εσάς και του OTW κυβερνάται από τους νόμους της πολιτείας της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ, χωρίς αναφορά στις προβλέψεις περί νομικών διαμαχών.

Εσείς και το OTW συμφωνείτε να υπακούσετε στη προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην Επαρχεία της Νέας Υόρκης (Μανχάταν).

Η ανικανότητα του OTW να εφαρμόσει οποιοδήποτε μέρος των Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν καθιστά παραίτηση του δικαιώματός του να το εφαρμόσει, και οποιαδήποτε παραίτηση δικαιώματος σχετικά με συγκεκριμένο γεγονός δεν καθιστά παραίτηση δικαιώματος για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, ακόμα και όταν αυτή αφορά την-ον ίδια-ο χρήστη.

Αν οποιαδήποτε πρόβλεψη των Όρων Παροχής Υπηρεσιών θεωρηθεί άκυρη από αρμόδιο δικαστήριο, συμφωνείτε πως το δικαστήριο θα εφαρμόσει τις προθέσεις των μελών που αφορούν τη πρόβλεψη, και οι άλλες προβλέψεις των Όρων Παροχής Υπηρεσιών παραμένουν ενεργές.

Συμφωνείτε πως, άσχετα με κάθε αντίθετο νόμο, οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή αιτία πράξης που οφείλεται ή σχετίζεται με τη χρήση της Υπηρεσίας ή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να κατατεθεί εντός ενός (1) χρόνου μετά τη διενέργεια αυτού του ισχυρισμού ή της αιτίας πράξης, αλλιώς αγνοείται αιωνίως.

2. Συμφωνείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών

Καταθέτοντας σχόλιο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στην ιστοσελίδα («Υλικό»), δηλώνετε πως συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Υπηρεσίας.

3. Πιθανά προβλήματα με την Υπηρεσία

α. Το OTW παρέχει υπηρεσίες «όπως είναι» και «όπως διατίθενται». Το OTW δεν εγγυάται (δηλαδή δεν κάνει νομική δέσμευση) πως οι υπηρεσίες μας θα καλύψουν τις ανάγκες σας· πως οι υπηρεσίες μας θα είναι αδιάκοπες, έγκαιρες, ασφαλείς, ή αλάνθαστες· ή πως τα αποτελέσματα που θα λάβετε από τις υπηρεσίες μας θα είναι ακριβή, αξιόπιστα, ή ικανοποιητικά για εσάς. Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία για τις-ους χρήστες τις ιστοσελίδας, αλλά πολλά πράγματα (πχ διακοπές, hacking, κτλ.) δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και δεν μπορούμε να είμαστε προετοιμασμένες-οι και όλα τα ενδεχόμενα.

Κάθε υλικό που κατεβάζετε, διαβάζετε, ή με οποιοδήποτε τρόπο έχετε πρόσβαση σε αυτό μέσω των υπηρεσιών ή ιστοσελίδων του OTW γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνες-οι για κάθε βλάβη ή απώλεια δεδομένων ως αποτέλεσμα λήψης τέτοιου υλικού.

β. Το OTW αρνείται πως δίνει εγγυήσεις πάσις φύσεως, ρητές ή μη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμούς, τις εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, υγείας για συγκεκριμένο σκοπό, και μη-παραβίασης. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν τη πλήρη συμφωνία μεταξύ σας και του OTW. Ως αποτέλεσμα, καμία επικοινωνία με οποιοδήποτε άτομο που σχετίζεται με το OTW, προφορικά ή γραπτώς, δε δημιουργεί εγγύηση ή υπόσχεση που δεν αναφέρεται ρητά στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

γ. Συμφωνείτε ρητά πως το OTW δεν είναι υπεύθυνο σε εσάς για οποιαδήποτε βλάβη (ακόμη και αν OTW έχει λάβει συμβουλή για τη πιθανότητα τέτοιας βλάβης) ως αποτέλεσμα των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμούς της χρήσης σας ή την ανικανότητας χρήσης σας των υπηρεσιών· τη πρόσβαση σε ή αλλαγές του Υλικού ή των πληροφοριών που καταθέτετε χωρίς έγκριση· και πράξεις ή δηλώσεις τρίτων ατόμων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

δ. Συμφωνείτε πως το OTW δε θα είναι υπεύθυνο σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο άτομο για τη λήξη ή περιορισμό της πρόσβασής σας στις υπηρεσίες του OTW. Το OTW μπορεί να αλλάξει, λήξει, ή παύσει υπηρεσίες ή μέρη υπηρεσιών σε οποιαδήποτε στιγμή.

ε. Συμφωνείτε πως το OTW δεν είναι υπεύθυνο σε εσάς για οποιαδήποτε ισχυρισμό που οφείλεται στο Υλικό που κάνετε διαθέσιμο, στη χρήση της Υπηρεσίας, στη σύνδεσή σας με την Υπηρεσία, και στην παραβίαση των δικαιωμάτων άλλων ατόμων.

Με άλλα λόγια, το OTW δεν είναι υπεύθυνο σε εσάς επειδή σας επιτρέπει να καταθέτετε Υλικό, να κατεβάζεται Υλικό, ή να κάνετε άλλα πράγματα με της Υπηρεσίες του OTW. Το OTW δε λαμβάνει κανένα νομικό ρίσκο που αντιμετωπίζετε καταθέτοντας, βλέποντας, ή κάνοντας άλλα πράγματα με το Υλικό.

4. Σχόλια στην ιστοσελίδα του OTW

Διατηρούμε ένα ή περισσότερα ιστολόγια στην ιστοσελίδα που δέχονται σχόλια. Μαχόμαστε για τη διαφάνεια και γενικά αναρτούμε τα σχόλια που λαμβάνουμε, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων που ασκούν κριτική. Ωστόσο, καταθέτοντας σχόλιο σε κάποιο ιστολόγιο, συμφωνείτε πως είναι δική μας απόφαση το αν θα το αναρτήσουμε. Αν αποφασίσουμε, με δική μας διακριτικότητα, πως κάποιο σχόλιο στο ιστολόγιο είναι ανεπιθύμητο (spam) ή διαφήμιση· αποκαλύπτει τις προσωπικές πληροφορίες άλλου ατόμου· ή περιέχει παράνομο υλικό ή εχθρικό λόγο, μπορούμε να μην αναρτήσουμε αυτό το σχόλιο, ή μπορούμε να το αφαιρέσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή.

5. Υλικό που βλέπετε μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας

α. Το OTW ή οι χρήστες των υπηρεσιών του μπορούν να παραθέσουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Το OTW δεν έχει έλεγχο αυτών των ιστοσελίδων, και συμφωνείτε πως το OTW δεν είναι υπεύθυνο για και δεν εγκρίνει το περιεχόμενο ή τη διαθεσιμότητά τους. (Παρακαλούμε να αναφέρετε τους νεκρούς συνδέσμους.)

β. Κατανοείτε πως το OTW δεν είναι υπεύθυνο για το Υλικό που καταθέτουν άλλα άτομα. Το Υλικό είναι εξ’ ολοκλήρου υπευθυνότητα των ατόμων που το κατέθεσαν. Κατανοείτε πως χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, μπορεί να έχετε πρόσβαση σε υλικό που είναι προσβλητικό, λανθασμένο, σεξουαλικό, άσεμνο, βλάσφημο, απαράδεκτο, ή κακογραμμένο.

γ. Το OTW δεν είναι υπεύθυνο σε εσάς για οποιοδήποτε υλικό στο οποίο στο οποίο εκτίθεστε στην Ιστοσελίδα ή λόγω αυτής.

6. Τι κάνουμε με το υλικό σας:

Καταθέτοντας Υλικό στην ιστοσελίδα του OTW με τη μορφή σχολίου, συμφωνείτε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίγραφα του σχολίου σας και να το δείξουμε σε άλλα άτομα. Συγκεκριμένα, καταθέτοντας Υλικό με τη μορφή σχολίου, δίνεται στο OTW μια παγκόσμια, μη-αποκλειστική άδεια χωρίς επιχορηγήσεις για να γίνει το Υλικό σας διαθέσιμο. Η «διαθεσιμότητα» συμπεριλαμβάνει τη διανομή, αναπαραγωγή, εκτέλεση, παρουσίαση, συλλογή, και τη τροποποίηση ή προσαρμογή. Η τροποποίηση και η προσαρμογή αναφέρονται στο πώς παρουσιάζεται το έργο σας—όχι την ουσία του. Δε θα κάνουμε επεξεργασίες στο σχόλιό σας επί του υλικού ή νοήματός του. Μπορεί να αλλάξουμε τη μορφή αρχείου του, μετατρέποντας αυτομάτως τις ετικέτες HTML σε κανονικές μορφές, ή να κάνουμε άλλες αλλαγές για να βελτιώσουμε τη προσβασιμότητα ή να επιτρέψουμε αποτελεσματικό έλεγχο των σχολείων μας.

II. Πολιτική Ηλικίας

Σύμφωνα με τους κανονισμούς των ΗΠΑ σχετικά με τα προσωπικά δικαιώματα των παιδιών, το OTW και οι ιστοσελίδες του δε ζητούν ή συλλέγουν πληροφορίες από παιδιά κάτω της ηλικίας των δεκατριών (13) γνωρίζοντας πως είναι παιδιά. Τα παιδιά κάτω της ηλικίας των δεκατριών (13) δεν έχουν δικαίωμα να αναρτήσουν Υλικό οποιασδήποτε μορφής στην ιστοσελίδα του OTW. Εκ τούτου, καταθέτοντας Υλικό στην ιστοσελίδα του OTW, επιβεβαιώνετε πως είστε δεκατριών (13) χρονών ή μεγαλύτερη-ος.

Η ζήτηση από γονέα ή νομικό προστάτη να αναρτηθεί Υλικό δεν καθιστά κατάθεση Υλικού σύμφωνα με αυτή τη πολιτική.

III. Πολιτική Απορρήτου

http://www.transformativeworks.org/privacy