Mae’r post hyn yn bosib oherwydd cyfrannwyr fel chi!

Diolch am gefnogi’r OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy)! Mae ein rali Ebrill 2017 wedi gorffen, a rydym ni wedi codi dros $145,000 (UD) o 72 wlad gwahanol, gyda dros 5,600 gyfraniadau unigol yn cynnwys 3040 o gyfranwyr newydd.

Yr wythnos yma, diweddarym ni chi ar ddatblygiadau cyffrous mewn sawl brosiect OTW. Hefyd, dwedom ni i chi am ffyrdd eraill gallwch cyfrannu; cydweddiad gofforiaethol i fwyhau eich effaith, a chyfraniadau cylchol i gael at yr anrheg diolch gwych byddech yn siwr i garu!

Hoffwn hefyd adnabod pob un o’r gwirfoddolwyr OTW sy’n gweithio yn y cefndir i wneud y rali hon, a phopeth rydym yn ei gwneud, yn bosibl. Nid oedd yr rali hyn yn lwyddianus hebdon nhw, ac hebddoch chi. Unwaith eto, diolch am eich haelioni a chefnogaeth wrth iddym parhau i dyfu fel mudiad.

(Er bod y rali wedi gorffen, mae eich cyfranniadau yn cael ei dderbyn unrhyw amser.)

Caiff y post newyddion hon ei chyfieithu gan gyfieithwyr gwirfoddoladwy yr OTW. I ddysgu mwy am ein gwaith, gwelwch y tudalen Gyfieithu ar transformativeworks.org.

Mwyhau Eich Effaith

Yn gynharach yr wythnos yma, dysgodd chi am sut mae’r OTW yn defnyddio eich cyfranniadau. Dyma rhai ffyrdd allwch chi mwyhau eich effaith pan rydych yn cyfrannu at yr OTW!

Mae llawer o gwmnïau, fel Apple, Microsoft a Gwgl, yn cydweddu eich cyfranniadau elusennol os rydych yn weithiwr yn yr Unol Dalaethau. Mae’r OTW yn fudiad di-elw UD cofrestriedig, sy’n meddwl mae hi’n gymwys am llawer o raglennu cydweddu corfforiaethol. Os nid ydych chi yn siwr os mae hyn yn gymwys yn eich ardal lleol neu am eich cwmni, gofynwch eich cyflogwr neu cynghorwr treth. Allwch dyblu eich pŵer cyfrannu! (rhagor…)

Rali Aelodaeth Ebrill: Mae Eich Cefnogaeth yn Bwysig

O fewn yr OTW (Mudiad Cyfryngau Trawsffurfiadwy), mae llawer wedi digwydd o fewn y misoedd diweddar. Dyma cipolwg ar rai o’r llawer o bethau newydd a diddorol mae’r OTW wedi bod yn ei gwneud oherwydd eich cefnogaeth.

Mae ein tîm Systemau wedi bod yn wenyn brysur y tymor hyn! Mae’r nifer o ffangyfryngau ar gael ar yr “Archive of Our Own” – AO3 (Archif Ein Hyn) yn tyfu, a’r nifer o ddefnyddwyr ac ymwelwyr. Mae angen fwy o le ar gyfer storio’r ffangyfryngau rhain, a fwy o ledwaith band i gwesteio pawb. Mae hefyd angen ar gyfer cyfrifiaduron gyflymach sydd gallu chwilio trwy weithiau’n gyflymach ac ateb mwy o ymholiadau ar yr un pryd. Mae Your donations yn helpu Systemau prynu’r peiriannau rydym ni angen i cadw ein prosiectau yn rhedeg ar gyfer ffaniau fel chi! Gallwch darganfod dadansoddias o’n costau am 2017 isod. (Am wybodaeth fwy benodol ar ariannau’r OTW, gwelwch y cyllideb 2017.)

(rhagor…)