Λάβαρο από τη caitie που δείχνει εφημερίδα με τα ονόματα και τα λογότυπα του OTW και των προγραμμάτων του στις σελίδες της

Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2018, Τόμος 120

Ενημερωτικό Δελτίο του OTW

I. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ

Η Νομική Επιτροπή συνέχισε τον αγώνα ώστε να μπορούν οι θαυμαστές να δημιουργούν βίντεο και έργα πολυμέσων θεμιτής χρήσης, υποβάλλοντας την υποστήριξή τους μαζί με αρκετούς συμμάχους για δύο απαλλαγές από τις διατάξεις περί «αντικρούσματος» της Πράξης Πνευματικής Ιδιοκτησίας για τη Ψηφιακή Χιλιετία (DMCA) των ΗΠΑ το Δεκέμβριο. Η πρώτη υποβολή επιδιώκει μια ρητή απαλλαγή για τους θαυμαστές που θέλουν να εξάγουν υλικό από DVD, Blu-ray και κατά παραγγελία ψηφιακές μεταδόσεις για να το ενσωματώσουν σε λογοτεχνία θαυμαστών. Η δεύτερη υποβολήεπιδιώκει να αποσαφηνίσει και να διευρύνει την υπάρχουσα «απαλλαγή για τους μοντέρ» για την εξαγωγή υλικού από DVD, Blu-ray και κατά παραγγελία ψηφιακές μεταδόσεις για την δημιουργία βίντεο-διασκευών. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολλούς θαυμαστές που βοήθησαν με τη συλλογή ιστοριών και λοιπά τεκμήρια προς υποστήριξη αυτών των αιτήσεων για τις απαλλαγές. (περισσότερα…)

Λάβαρο από την Ania για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Έργων Θαυμαστών, προβάλλοντας ποικίλα έργα θαυμαστών, καθώς και cosplay, κείμενο και εικαστική τέχνη.

Τι Θα Κάνουμε για τη Διεθνή Ημέρα Έργων Θαυμαστών 2018

Όπως αναφέραμε τον προηγούμενο μήνα, το OTW θα φιλοξενήσει και φέτος εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Θαυμαστών.

Τη 15η Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε τη Διεθνή Ημέρα Έργων Θαυμαστών σε όλες τις ζώνες ώρας. Οι δραστηριότητες τις οποίες θα διοργανώσει το OTW (Οργανισμός Μετασχηματιστικών Έργων) απαριθμούνται παρακάτω, αλλά θα θέλαμε να μας ενημερώσετε στην ενότητα των σχολίων για άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που γνωρίζετε ώστε να τις προωθήσουμε. (περισσότερα…)