Påverka mera

Tidigare i veckan fick du veta hur OTW (Organisationen för Transformativa Verk) använder dina gåvor. Här är några sätt som gör att du kan påverka mer när du skänker pengar till OTW!

Många företag, som Apple, Microsoft och Google, matchar dina gåvor till välgörenhet med en lika hög summa om du är anställd inom USA. OTW är registrerad som en ideell organisation i USA, vilket betyder att organisationen kvalificerar sig för många program där företag matchar välgörenhetsgåvor. Om du inte är säker på om detta gäller just där du bor eller för din arbetsplats, så fråga din arbetsgivare eller skatterådgivare. Du kan få din gåva dubblerad! (mer…)

Medlemskapskampanj för april månad: Ditt Stöd gör skillnad

Här på OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har det hänt en hel del de senaste månaderna. Här är en titt på några av de många nya och intressanta sakerna som OTW har åstadkommit tack vare ert stöd.

Vårt System-team har arbetat hårt denna termin! Antalet verk av fans på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) växer, liksom antalet användare och besökare. Vi behöver mer utrymme för att kunna lagra dessa verk, och mer bandbredd för att räcka till alla. Vi behöver också snabbare datorer som kan söka igenom verken snabbt, och besvara fler sökfrågor på samma gång. Era donationer hjälper System att köpa de maskiner vi behöver för att kunna hålla våra projekt igång för fans som du! Du kan se en lista över våra utgifter för 2017 nedanför. (För mer specifik information om OTWs ekonomi, var god se budgeten för 2017.)

(mer…)

OTW ekonomi: Budget för 2017

2016 var ett fullspäckat år för Ekonomiteamet inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och vi jobbar hårt med att förbättra organisationens bokföring och ekonomiska praxis. Även budgeten är ett område där vi har förbättrats under de senaste månaderna — särskilt då det gäller att samarbeta med våra olika team för att förutse deras troliga utgifter och ta i beaktande oväntade förändringar.

Detta är vår budget för 2017 (ladda ner budgetens kalkylark för mer detaljerad information):
 

2017 års utgifter

 

Utgifter program för program: Archive of Our Own (Vårt Eget Arkiv): 75.7%. Open Doors (Öppna Dörrar): 0.5%. Transformative Works and Cultures (Transformativa Verk och Kulturer): 1.5%. Fanlore: 2.7%. Juridisk rådgivning: 1.2% Spridning vid kongresser: 1.8%. Administration: 8.4%. Insamlingar: 8.2%.

 

Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)

 
7 013,49 US$ spenderade; 206 325,51 US$ kvar
 

 • 7 013,49 US$ spenderade än så länge av totalt 213 339 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • 75.7% av OTWs utgifter går till att upprätthålla AO3. Detta inbegriper huvuddelen av våra serverutgifter — både nya inköp och pågående samlokalisering och underhåll — verktyg för att kontrollera webbsidans prestanda, samt diverse licenser relaterade till systemen (läs om alla programmens utgifter).
 • Med början förra året har vi börjat söka efter företag som kan samarbeta med oss kring uppgraderingar av AO3s infrastruktur. Vi har samarbetat med två företag än så länge för att förbereda vår välbehövda uppgradering av Rails och ser fram emot att utvidga våra entreprenadprojekt i år.

 

Fanlore

 
312,61 US$ spenderade; 7 174,89 US$ kvar

 • 312,61 US$ spenderade än så länge av totalt 7 487,50 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • Fanlores utgifter består huvudsakligen av kostnader för dess tilldelning av serverköp, underhåll och samlokalisering, samt därtill hörande licenser och webbdomäner för Fanlore (läs om alla programmens utgifter).

 

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativa Verk och Kulturer)

 
400,04 UD$ spenderade; 3 982,96 UD$ kvar
 

 • 400,04 UD$ spenderade än så länge av totalt 4 383 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • TWCs utgifter är dess tilldelning av serverkostnader, så väl som tidskriftens utgifter för publicering och lagring (läs om alla programmets utgifter).

 

Open Doors (Öppna Dörrar)

 
60, 80 US$ spenderade;1 475,67 US$ kvar

 • 60, 80 US$ spenderade än så länge av totalt 1 536,47 i år, till och med 28 februari 2017.
 • Öppna Dörrars utgifter i år är kostnader för värdskap, backup och domäner för de arkiv som importerats av Öppna Dörrar (läs alla programmets utgifter).

 

Legal Advocacy (Juridisk rådgivning)

 
0 US$ spenderade; 3 500 US$ kvar
 

 • 0 US$ spenderade än så länge av totalt 3 500 US$ i år.
 • Utgifterna för Juridisk rådgivning består i avgifter vid inlämnade dokument samt resekostnader vid konferenser (läs alla programmets utgifter).

 

Spridning vid kongresser

 
0 US$ spenderade; 5 000 US$ kvar
 

 • 0 US$ spenderade än så länge av totalt 5 000 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • Våra kostnader för spridning vid kongresser består av att förbereda och skicka PR-material som tillhör OTW och dess projekt, så att volontärer kan dela med sig av detta till andra fans under kongresser, så väl som att eventuellt ordna egna utrymmen under kongresser. (läs om alla utgifter för spridning vid kongresser).

 

Insamlingar

 
1 573,52 US$ spenderade; 21 486,48 US$ kvar
 

 • 1 573,52 US$ spenderade än så länge av totalt 23 060 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • Våra kostnader för insamlingar består av transaktionsavgifter från våra utomstående betalningshanterare för varje donation, köp och frakt av tackgåvor, samt verktygen som används för OTWs medlemsdatabas och för att hålla koll på kommunikationen med givare och potentiella givare (läs om alla utgifter för insamlingar).

 

Administration

 
977,15 US$ spenderade; 22 683,68 US$ kvar
 

 • 977,15 US$ spenderade än så länge av totalt 23 660,83 US$ i år, till och med 28 februari 2017.
 • OTWs administrativa utgifter inbegriper värdskapet för webbsidan, varumärken, domäner, försäkring, skattedeklaration, så väl som projektledning, kommunikation och redovisningsverktyg (läs om alla utgifter för administration).

 

2017 års inkomster

 

OTWs inkomster: Gåvor under aprilkampanjen: 32,4%, gåvor under oktoberkampanjen: 42,2%. Gåvor utanför kampanjerna: 24,3%. Gåvor från matchningsprogram: 1,1%.

 

 • OTW hålls helt och hållet igång av era gåvor — tack för er generositet!
 • Vi tar emot den största delen av våra gåvor varje år under insamlingskampanjerna i april och oktober, vilka sammantaget borde nå upp till ungefär 75% av vår inkomst under 2017. Vi får också gåvor via arbetsgivares matchningsprogram och Amazon Smile.
 • OTWs Ekonomiska team håller på att undersöka möjligheter för en hållbar plan för att investera OTWs nuvarande reserver. Våra prognostiserade inkomster borde vara tillräckliga för att täcka årets utgifter utan att kräva akuta uttag från våra reserver.
 • 6 839,56 US$ än så länge (till och med 28 februari 2017) och 308 500 US$ prognostiserade till slutet av året.

 
6 839,56 US$ donerade; 301 660,44 US$ kvar
 

Har du frågor?

Om du har några frågor om budgeten eller OTWs ekonomi, var vänlig kontakta Ekonomiska kommittén.

För att ladda ner OTWs uppdaterade budget för 2017 som kalkylark, var vänlig följ denna länk.

Detta nyhetsinlägg översattes av OTWs översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.