Celebrating OTW's 10 Years of History

25 saker att veta om OTW

Många av er kanske är nya inom OTW (Organisationen för Tranfornativa Verk), medan andra har följt vår utveckling sedan vi startade 2007. Oavsett vilket så hoppas vi att det finns saker som ni har upptäckt om oss under denna månad. Eftersom vårt nästa stora jubileum inte kommer än på ett tag, så kommer här 25 saker om vår organisation som du kan få reda på nu! (mer…)

5 Things an OTW Volunteer Said

Fem saker Naomi Novik har sagt

Ungefär en gång per månad kommer OTW (Organisationen för Transformativa Verk) att intervjua en av sina volontärer om dennes erfarenhet av organisationen. Inläggen uttrycker varje volontärs personliga åsikter och speglar inte nödvändigtvis OTWs åsikter eller policy.

Som en del i firandet av våra 10 år har vi ett speciellt, tillbakablickande, Fem saker-inlägg den här månaden. Dagens inlägg är med Naomi Novik, som är en av grundarna av OTW, före detta styrelseledamot och för närvarande medarbetare inom kommittén för Tillgänglighet, Design och Teknologi. Det som följer är en utskrift av intervjun, något förkortad och bearbetad för tydlighetens skull.

Hur var OTWs första år? Vad kommer du mest ihåg från det?

Jag kommer inte ihåg höjdpunkterna lika bra, jag märker att över tid är det problemen jag minns. I början fick vi göra mycket jobb för att förklara för människor vad det var vi försökte åstadkomma, som att de inte skulle hamna i klammeri [med rättvisan], och att det skulle finnas sätt att ge folk kontroll över deras berättelser. Det andra som hände det första året var att folk förväntade sig att få se någon sorts resultat redan fem minuter efter att vi hade bildats! Typ, var är Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv)? Men allt tar ju tid, det är mycket växtvärk när man sätter ihop något från det lilla OTW hade att börja med. Men min filosofi är att göra det om du har drivkraften, och att det är bättre att ha gjort något som inte är perfekt än att inte ha gjort något alls. (mer…)

Statistik för valet 2017

Nu när valet för 2017 är över och det slutgiltiga resultatet är klart vill vi gärna dela med oss av statistiken för röstningen!

Inför 2017 års val hade vi totalt 5376 röstberättigade. Av dessa valde 682 personer att rösta, vilket motsvarar 12,7% av de potentiella väljarna. Andelen röstande är något mindre än förra året, då andelen var 15,1%. Vi har också sett en minskning i antalet röstande, från 951 till 682, vilket motsvarar en minskning med 28,3%. 2017 års val var dock en förbättring på andra områden: Sex kandidater ställde upp till val om tre positioner, vilket är en dubblering från 2016, då tre kandidater ställde upp för val till två styrelsepositioner.

Valkommittén fortsätter att bearbeta våra röstberättigade medlemmar för att uppmuntra dem att rösta i valen. De som väljs till styrelseledamöter kan långsiktigt påverka de projekt som drivs inom OTW (Organisationen för Transformativa Verk) och vi vill att våra medlemmar ska vara delaktiga i detta.

En del kan vara intresserade av hur många röster var och en av kandidaterna fick, men notera vänligen att vår valprocess är tänkt att välja en jämbördig sammansättning av styrelsemedlemmar för att ge dem förutsättningar att kunna samarbeta bra, så den informationen lämnar vi inte ut. Som en tumregel kommer vi inte heller att avslöja vem av våra ej valda kandidater som fick det lägsta antalet röster, eftersom vi inte vill avskräcka dem från att ställa upp igen i framtiden när omständigheter och medlemmarnas intressen kan se annorlunda ut.

Än en gång, ett stort tack till alla som medverkat vid de olika stegen i valet! Vi hoppas att vi ses i den virtuella vallokalen nästa år.

Denna nyhetspost översattes av OTW’s översättarvolontärer. För att lära dig mer om vårt arbete, besök sidan för Översättning på transformativeworks.org.