Image of a ballot

Medlemmar i OTW – Kolla er e-post för röstningsinstruktioner

Nu ska alla röstberättigade medlemmar av OTW (Organisationen för Transformativa Verk) ha fått ett e-postmeddelande med en länk till röstningsinstruktionerna för 2019. Ämnesraden är ”Links Fixed: Voting Instructions for Organization for Transformative Works (OTW) Board Election” (Röstningsinstruktioner för styrelsevalet i Organisationen för Transformativa Verk (OTW). Vänligen observera att de som inte fått detta mail inte finns med i årets röstlängd och därför inte kommer att få något röstkort. Läs mer

5 miljoner verk av fans

AO3 har nått 5 miljoner verk!

Den 17:e juli nådde Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) 2 miljoner registrerade användare. Idag har vi passerat en ännu viktigare milstolpe: 5 miljoner publicerade verk av fans! \o/

AO3 gick in i öppen beta i november 2009. Det tog till februari 2014 att nå den första miljonen verk av fans, men nästan varje år sedan dess har vi nått ytterligare en miljon. I juli 2018 nådde vi 4 miljoner verk av fans, och i oktober samma år nådde vi 30 000 olika fandom. Läs mer

Image of a ballot

Tillkännagivande av kandidater i OTWs val 2019

Tillkännagivande av kandidater

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) har nöjet att tillkännage följande kandidater för 2019 års val (i alfabetisk ordning efter förnamn):

  • Astrid Olin*
  • Kirsten Wright
  • Morgan Schroeder
  • Rebecca Sentance

*1 juli: Som tillkännagivits har Astrid Olin dragit tillbaka sin medverkan i valet.

Eftersom vi har 2 platser att fylla och 4 kandidater, kommer 2019 års val att konkurrensutsättas – det vill säga, OTWs medlemmar kommer att rösta om vilka kandidater som ska fylla platserna. Läs mer