OTW Video med 16 gånger härlighet!

Banderoll med konturer utav en man och kvinna med pratbubblor; den ena bubblan har OTW loggan och den andra säger

OTW (Organisationen för Transformativa Verk) släppte i april en video som ger en överblick över det arbete vi gör och som ger icke-fans en introduktion till olika typer av verk gjorda av fans. Våra översättar-volontärer har nu tagit fram undertext på följande språk: arabiska, finska, franska, holländska, italienska, indonesiska, katalan, kinesiska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, turkiska, tyska och ungerska

För att ta fram undertext på videon nedanför på ditt valda språk, klicka på ”CC”-knappen bredvid volym- och HD-knapparna:

Dessa undertexter finns också att hitta på videon som vi har lagt upp på YouTube. Klicka på den rektangulära Captions/CC-knappen i det nedre högra hörnet av videon och välj språk.

Om du vill ladda ner videon med din föredragna undertext, använd länkarna nedan:

Ett särskilt tack till alla volontärer som har arbetat med detta projekt!

Vårat Översättarteam skulle även älska att få berättarröster till den här videon på så många språk som möjligt! Kan du hjälpa till? Om du är flytande i ett eller flera språk förutom engelska och är villig att ge en röst till videon, snälla kontakta oss. Vi vill gärna jobba med dig!

Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev maj 2014, nummer 80

För mer information om våra kommitéers olika verkningsområden, se listan över kommitéer på vår webbsida.

I. FULLT UPP PÅ JURIDISKA FRONTEN

I maj fortsatte Juridiska sitt försvarsarbete i ett par större projekt.

De lämnade in ett bestridande till amerikanska U.S. Trademark Office i protest mot att en registrant ansökt om att varumärkesskydda termen “FANDOM”.
Vidare har Juridiska fortsatt med vårt deltagande i USPTO/NTIA ”Green Paper”-processen som handlar om amerikansk äganderätt. Denna gång genom att delta i ett möte där flertalet intressenter diskuterade en standardisering av DMCAs “varning och nedtagning”-procedurer.

Juridiskas ordförande Betsy Rosenblatt representerade på mötet, och OTW har tilldelats en plats i den arbetsgrupp som uppkom från det.

Tidskrift jobbar flitigt och snabbt med sitt schema. Nummer 16 kommer ut den 15:e juni och dom jobbar hårt med nummer 17 som kommer att komma ut i september.

Man har dessutom redan börjat arbeta med två speciella nummer; ett för början av 2015 och nummer 20.

II. HEMMA HOS AO3

Tillgänglighet, Design och Teknologi (AD&T) har fortsatt att arbeta med driftsättningen av kod; listan med eftersläpande buggar minskar stadigt. Det första maj publicerandet inkluderande ett grupp-taggningsverktyg för taggorganisatörerna vilket gjorde att det blev en häftig månad för Taggorganisering eftersom dom nu har möjlighet att göra mass-taggning från individuella fandomsidor. Det gör att taggningen blir mycket enklare och går betydligt snabbare, särskilt när det gäller stora mega-fandoms.

Taggorganisering har också samarbetat med AD&T på ett projekt för att reducera serverbelastning och hjälpt Support lösa flera ärenden.

Dom nya taggorganiserings-traineerna har gjort ett bra jobb! Rekryteringen kommer att öppna igen i juni och Taggorganisering kommer att sikta in sig på specifika fandoms. Om du missade chansen förra gången och vill gå med nu eller om du bara vill ha mer information: håll koll på AO3 eller OTW Nyheter och sidan för volontärarbete för uppdateringar.

AD&T arbetade även med Open Doors (Öppna Dörrar) med importeringen av Yuletide-arkivet. Öppna Dörrar har mestadels hanterat anspråk, omdirigeringar och andra förfrågningar från Yuletide-importen (som har genererat nära 300 ärenden så här långt), dessutom så har Yuletide-importen lett till att andra arkiv bett om hjälp med importering och Öppna Dörrar kommer givetvis att arbeta med detta.

Missbruk tog emot nästan 200 nya ärenden i maj. Man håller på att träna upp 13 nya rekryter som borde vara redo att börja ta itu med ärenden inom ett par veckor. Kommitén har nu ca 20 medarbetare och det visar tydligt att man har vuxit sedan 2013.

Support ska återigen hålla en öppen chat, denna gång den 29:e juni. För att förhoppningsvis kunna nå ut till fler av våra många användare, som ju finns över hela världen, så kommer man att öppna chatten kl. 13:00 UTC och hålla igång i ca 12 timmar.

Länkar och mer information kommer att läggas ut närmare den 29:e.

III. DOKUMENTATION OCH RIKTLINJER

Styrelsen arbetar i nuläget hårt med flera projekt, däribland ett där man jobbar för att få ihop en sammankomst i oktober 2014 (man jobbar samtidigt tillsammans med Juridiska och Volontärer & Rekrytering för att ta fram en
anti-trakasseringspolicy för konferenser).

Med start den 7:e juni (kl. 18:00 UTC), kommer Styrelsen att hålla den öppna delen av sina möten i det offentliga chattrummet, dvs Public Discussion-chattrummet. Protokollen från dessa möten kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på OTWs webbsida.

Kommunikation publicerade OTWs Årliga Rapport för 2013 efter en tids intern granskning.

Hos Översättning har varje språkteam arbetat hårt med alla våra projekt. Två nya språk har tillkommit, ryska och katalan, och deras team har börjat arbeta.

Alla språkteam har nu översatt det slutliga tillkännagivandet av kategoribyte.
Där presenterades hur bläddrandet i och mellan fandoms kommer att fungera på Archive of Our Own – AO3 (Vårt Eget Arkiv) efter det att dom stora förändringarna i hur ‘media kategorierna’ organiseras har införlivats.

Översättnings delande ordföranden, Hele och Priscilla, har även anslutits till AO3 Dokumentation som extra ledare för arbetsgruppen. Omarbetningen av AO3 Doks FAQ går framåt.

Riktlinjer för Innehåll har gjort en uppdatering av AO3s användarvillkor/FAQ, har fått en ny DMCA-policy godkänd för inkluderande och
Tillgänglighet, Design & Teknologi (AD&T) har publicerat detta på Arkivets sida.

IV. DET HANDLAR OM FOLKET

Volontärer & Rekrytering välkomnade i maj två nya medarbetare till sin egen kommité och fortsatte sitt arbete med att processa nya rekryter in och ut ur OTW. Som alltid så är vi ytterst tacksamma för allt som våra lämnande medarbetare har bidragit med.

Nya kommitéordföranden: moonmagicks (Webbstrategi, Design & Utveckling)
Nya arbetsgruppledare: hele braunstein (AO3 Doks), Priscilla Del Cima (AO3 Doks)
Nya kommitémedarbetare: Anya (Volontärer & Rekrytering), Sarah Sisk (Missbruk), NadiaB (Missbruk), Trey C (Missbruk), PoppyPickford (Missbruk) och 1 medarbetare till Juridiska, 9 medarbetare till Missbruk, 1 medarbetare till Volontärer & Rekrytering
Nya arbetsgruppsmedlemmar: Priscilla Del Cima (AO3 Doks)

Avgående kommitéordföranden: Emilie Karr (Taggorganisering)
Avgående kommitémedarbetare: Jenny Scott-Thompson (Ekonomi), Jaunita Landéesse (Wiki), Priscilla del Cima (Internationalisering & Spridning)
Avgående testarvolontärer: Jenny Scott-Thompson
Avgående taggorganiseringsvolontärer: AlixMason, Luzula, Tonko och 6 andra

Banderoll med en dagstidning med namnen och loggorna av OTW och dess projekt på sidorna. Gjord av caitie.

Nyhetsbrev för april 2014, nr 79

För mer information om våra kommittéers räckvid, var vänlig läs listan på kommittéer på vår webbsida.

I. TACK SÅ MYCKET!

Utveckling och Medlemsskap hade nöjet att rapportera om rekordstora donationer under vår värvningskampanj i april.
Översättning producerade över 100 översatta inlägg den månaden för värvningskampanjen och hjälpte Utveckling och Medlemsskap att svara på ett flertal meddelanden från potentiella donatorer.

De översatte också tweets och några nyhetsinlägg tillsammans med Kommunikation och Tillgänglighet, Design och Teknologi. Det har varit väldigt spännande att se så mycket innehåll nå fans på många olika språk, med fantastiskt resultat.

Kommunikation släppte OTW-videon mot slutet av värvningskampanjen. Översättning arbetar just nu med att få färdigt versioner av videon på flera olika språk.

De inom Kommunikation som har ansvar för samarbete med Tillgänglighet, Design och Teknologi, såväl som med Wiki, har jobbat hårt tillsammans med de kommittéerna i april, för att skapa och distribuera tweets och inlägg för April Showers. Det har varit en bra månad för att sätta ljuset på fandoms!

II. HOS AO3

Perioden är nu över för att kommentera ändringar i AO3s användarvillkor. Ändringarna som offentliggjorts av Riktlinjer för Innehåll kommer nu att inbegripa en DMCA-policy som tar hänsyn till tillåten användning, samtidigt som den ger oss mer skydd ifall vi hotas av upphovsrättstroll.

Missbruk mottog över 200 anmälningar i april. Under de närmaste veckorna kommer de att engagera nya medarbetare och träna dem för att kunna hantera arbetsbördan.

Öppna dörrar hade sin första öppna Yuletide-chat förra veckan och hade ytterligare en den 4 maj. De har huvudsakligen arbetat med önskemål rörande Yuletide, samtidigt som de försökt hålla igång andra importprojekt till arkivet. De vill också gärna tacka och gratulera Bettina, moderator för German Speaking Slashers United (Tysktalande Förenade Slashers), för att hon har färdigställt importen av GSSUs arkiv till AO3 — över 700 verk är nu trygga i sitt nya hem!

System har vårstädat bort en del gamla inaktuella ärenden och fortsätter sitt oändliga uppdrag att finstämma Arkivet för att få ut bästa möjliga prestation.

Tillgänglighet, Design och Teknologi fortsatte rulla fram uppdateringar den 4 april, 13 april, 17 april, 21 april och 24 april. De tillkännagav också kommande förändringar i Arkivets FAQ-system och lugnade användare angående Programbuggen Heartbleed i OpenSSL.

III. VI ARBETAR FÖR DIG

Tidskriften avslutar produktionen av den gästredigerade juninumret, och mottager de sista bidragen från författarna inför septembernumret. De har redan påbörjat arbetet med gästredigerarna för ett nummer år 2015.

Juridiskalämnade in en amicus curiae i fallet Garcia mot Google. Fallet involverade räckvidden och tillämpningen av integritetsprinciperna Safe Harbor (Trygg Hamn) inom DMCA och sektion 230 av Communications Decency Act (lagen om anständighet inom kommunikation), som tillsammans hindrar de som står värd för ett innehåll — som YouTube, AO3 och många andra — från att vara ansvariga för det användare lägger upp.

Strategisk Planering tränar nya medarbetare och har påbörjat en ny omgång enkäter, riktade mot Översättning, Ekonomi och Fanvideo. De samlar information och analyserar data för tidskriften och Fanhackars, samt jobbar med rapporter för Support, Kommunikation, Missbruk, DevMem och I&O. Du kan läsa Strategisk Planerings färdigställda rapporter på OTWs webbsida.

Utveckling och Medlemsskap tillkännagav planer på en butik med OTW-prylar och önskade sig kommentarer från fans angående vad som borde säljas där.

Kommunikation påminde användare om officiella källor för information om OTW och hur vi kan kontaktas, samt besvarade några andra frågor som OTW har fått.

IV. DET HANDLAR OM MÄNNISKOR

Volontärer och Rekrytering höll i rekrytering för tre olika roller, invigde nya medarbetare som rekryterats förra månaden och avslutade behörigheten för medarbetare som slutade. De svarade också på över 20 önskemål om annat än introducering och avsked, utvecklade dokumentation för verktyg och uppdaterade interna träningsdokument.

Nya medarbetare i kommittéerna: Meep (Support), Nary (Support), Niko Thompson (Strategisk Planering), Kathryn Soderholm (Open Doors), Curtis Jefferson (Open Doors), kittypimms (Volontärer och Rekrytering), samt en person i Webbstrategi, Design och Utveckling.
Nya medlemmar i arbetsgrupperna: Sammie Jarrett (AO3 Docs), Jennifer Reinhart (AO3 Docs), paraka (AO3 Docs), DekuDani (AO3 Docs), bobdog54 (AO3 Docs), samt 7 andra (AO3 Docs).
Nya volontärer inom Taggorganisering: abluegirl, deedidoo, Dr_Harbinger, IrogicalArgument, jon_dough, Sass, Slypher, TricksterWins, Yenelie, marrjoram, ThroughTheTulips, Ciel, Nana, parma, Eko och Val.

Nya volontärer inom Översättning: Maite, Ana Carolina Nonato, Anneli G, Lisa Altevogt, Daphne, samt två andra.

Avgående personal från kommittéer: 1 medarbetare från Support
Avgående volontärer från Taggorganisering: 8
Avgående volontär från Strategisk Planering: 1
Avgående volontärer från Översättning: 2