Toimikunnat

OTW (Transformatiivisten teosten järjestö) on organisoitu toimikuntiin, jotka kaikki koostuvat vapaaehtoisista. Toimikunnat ovat kaikki keskittyneet omiin alueisiinsa, joskin useat niistä tekevät yhteistyötä tukeakseen erinäisiä OTW:n projekteja ja antaakseen oman panoksensa OTW:n menestykseen. Jos olet kiinnostunut lahjoittamaan omaa aikaasi OTW:n tueksi, voit tarkistaa vapaaehtoisten rekrytointisivulta onko tarjolla taitojasi ja kiinnostustasi vastaavaa paikkaa. OTW:n toimikunnat ovat:

Toimikunnat
Väärinkäytökset
Esteettömyys, design & teknologia
AO3-dokumentaatio
Viestintä
Kehitys & jäsenyys
Vaalit
Fanlore
Talous
Oikeusneuvonta
Open Doors (Avoimet ovet)
Strateginen suunnittelu
Käyttäjätuki
Ylläpito
Avainsanojen järjestely
Käännös
TWC
Vapaaehtoistyö & rekrytointi
Web

ToimikunnatVäärinkäytökset

Puheenjohtaja: Matty Bowers
Käsittelee Archive of Our Own – AO3:n (Oma Arkisto) väärinkäytöksiä, kuten valituksia ja käyttöehtojen rikkomisia.

Esteettömyys, design & teknologia
Puheenjohtajat: mumble & sarken
Koordinoi OTW:n ohjelmistojen suunnittelua ja kehittämistä. Tällä hetkellä toimikunnan pääasiallisena projektina on avoimen lähdekoodin ohjelmistopaketin, OTW-Archiven, luominen AO3:n rakentamiseksi ja tukemiseksi.

AO3-dokumentaatio
Puheenjohtajat: Claire P. Baker, Sammie Louise & Rebecca Sentance
AO3-dokumentaatiosta vastaava toimikunta luo ja ylläpitää täydellistä ja ajantasaista käyttäjille näkyvää AO3-dokumentaatiota. Tähän kuuluu muun muassa UKK-sivuja, tutoriaaleja, näyttölähetyksiä (screencast) ja muita AO3:een liittyvää dokumentaatiota.

Viestintä
Puheenjohtajat: Janita Burgess & Lauren Hanna
Vastaa lehdistötiedotteista, uutiskirjeistä, blogikirjoituksista, yhteyksistä mediaan ja muista erilaisten projektiemme edistämiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi edistää yhteydenpitoa OTW:n itsensä sisällä eri toimikuntien välillä.

Kehitys & jäsenyys
Puheenjohtajat: Amy Lowell & TCD
Vastaa OTW:n varainkeruusta ja jäsenten hankinnasta. Ylläpitää myös tietosuojattua tietokantaamme jäsen- ja lahjoittajatiedoista ja varmistaa, että jokainen jäsen pystyy äänestämään OTW:n vaaleissa.

Vaalit
Puheenjohtaja: Araise Solace
Vaalit-toimikunta järjestää OTW:n vuotuiset johtokunnan jäsenten vaalit. Vaalit ovat joka vuosi elokuussa, ja OTW:n jäsenyydestä maksaneet jäsenet saavat äänestää niissä. Toimikunta vastaa koko vaaliprosessista alusta loppuun. Tähän sisältyy ehdokkaiden prosessiin valmisteleminen, vaalien järjestämisen tekninen puoli, ohjesääntöjen seuraamisen varmistaminen koko prosessin ajan, ja ehdokkuusajan hoitaminen (kun ehdokkaat esitellään jäsenille ja vastaavat kysymyksiin).

Fanlore
Puheenjohtajat: Priscilla Del Cima (virkaatekevä) ja Rebecca Sentance
Ylläpitää Fanlore-wikiä. Tähän sisältyy niin Fanlore-wikin toimittajien tukeminen kuin myös joustavan infrastruktuurin vakiinnuttaminen wikin sisällön rajausta ja organisointia varten.

Talous
Puheenjohtaja: Yuechiang Luo
Vastuussa OTW:n kirjanpidosta, maksujen suorittamisesta ja seuraamisesta, budjetin luomisesta ja päivittämisestä yhdessä johtokunnan kanssa, tarkkojen ja informatiivisten tilinpäätösten valmistelusta ja julkaisusta sekä sen varmistamisesta, että OTW täyttää kaikki verovelvollisuutensa.

Oikeusneuvonta
Puheenjohtaja: Betsy Rosenblatt
Neuvoo hallitusta ja eri toimikuntia lainopillisissa asioissa ja toimii yhteydenpitäjänä ulkopuolisiin lainopillisiin neuvojiin. Koostuu pääasiassa lainoppineista ammattilaisista.

Avoimet Ovet
Puheenjohtajat: Michelle Dong & Alison Watson
Open Doors (Avoimet ovet) työskentelee säilyttääkseen kaikenlaisia fanitöitä, jotka ovat uhattuina.

Strateginen suunnittelu
Puheenjohtajat: Elliot Oberholtzer & Amy Shepard
Käy läpi ja päivittää OTW:n strategista suunnitelmaa 1-3 vuoden välein.

Käyttäjätuki
Puheenjohtajat: CJ Record & Nary
Pitää huolta kommunikaatiosta käyttäjien ja erinäisten AO3:n ylläpidossa mukana olevien tiimien välillä. Tukitiimi auttaa ratkaisemaan käyttäjien kohtaamia teknisiä ongelmia ja välittää käyttäjien palautteen eteenpäin.

Ylläpito
Puheenjohtajat: Matthew Vernon & puckling
Vastaa OTW:n ja sen projektien käyttämistä palvelimista ja infrastruktuurista.

Avainsanojen järjestely
Puheenjohtajat: briar_pipe & Qem
Ylläpitää ja hallinnoi avainsanoja AO3:ssa avainsanojen järjestelyn ohjeistuksen mukaisesti, luoden yhteyksiä toisiinsa liittyvien avainsanojen välille parantaakseen haku- ja suodatustoimintoja, mutta kuitenkin antaen käyttäjille vapauden käyttää mitä tahansa haluamiaan avainsanoja teoksissaan.

Käännös
Puheenjohtajat: Trey C & SunnyB
Valvoo vapaaehtoisia kääntäjiä ja toimii yhteistyössä muiden toimikuntien kanssa saattaakseen näiden projektit ja dokumentit saataville mahdollisimman monilla eri kielillä.

TWC
Puheenjohtaja: Karen Hellekson
Hallinnoi Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit) -julkaisua, joka on kansainvälinen vertaisarvioitu kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tieteellinen mediatutkimukseen keskittyvä verkossa julkaistava aikakausjulkaisu. Tähän kuuluu TWC:n vapaan lähdekoodin julkaisuohjelmiston (Open Journal Systems, OJS) ylläpito, julkaisuehdotusten harkinta ja tarvittaessa työskentely kirjoittajien ja sisällön kanssa. Toimikunta käsittelee myös dokumentteja OJS-ohjelmistossa vertaisarviointia, tarkistamista, toimittamista ja tekstin asettelua varten.

Vapaaehtoiset & rekrytointi
Puheenjohtaja: Alison Watson
Rekrytoi ja vastaa kaikkien toimikuntien ja projektien vapaaehtoisista ja jäsenistä, varustaa heidät erilaisilla työvälineillä ja pitää kirjaa heidän työstään. Toimikunta myös ylläpitää suurta tietokantaa vapaaehtoisista, pitää huolta toimikuntien jäsenten värväämisestä ja luo OTW:n projektien ja komiteoiden sisäiset asiakirjat. Tämä edistää sisäistä läpinäkyvyyttä ja jatkuvuutta rakentamalla ja ylläpitämällä vankkaa tietopohjaa.

Web
Puheenjohtajat: Alex Tischer & James Baxter
Suunnittelee ja ylläpitää OTW:n nettisivuja. Valitsemamme sisällönhallintajärjestelmä (CMS) on WordPress, ja etsimme aina lisää osaavia kehittäjiä auttamaan.

Tällä hetkellä olemme vastuussa:

Ota yhteyttä Web-komiteaan, jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena tai jos olet havainnut teknisen ongelman jollakin edellä mainituista sivustoista.